שדות מערכת allchat

שדות מערכת הם שדות שנוצרו על ידי allchat המאפשרים לך לגשת לנתונים רבים של אנשי קשר שנשמרים אוטומטית על ידי הבוט ל-allchat יש שדות מערכת רבים, ולא כל שדות המערכת גלויים כאשר אתה בונה את הבוט שלך. אם אתה משתמש בשדה מערכת בבוט שלך, גם אם שדה המערכת אינו גלוי ברשימת השדות הזמינים, זה עובד. […]